آرشیو ویدیوها

بسیج پاره تن مردم است.

گوشه ای از اقدامات و فعالیت های گروه های جهادی بسیج سازندگی استان ایلام به مناسبت هفته بسیج

مبارزه با ویروس منحوس کرونا به مناسبت هفته بسیج

برگزاری واکسیناسیون محله محور گروه های جهادی بسیج سازندگی شهرستان آبدانان استان ایلام به مناسبت هفته بسیج با همکاری تیم های پزشکی متخصص و شبکه بهداشت شهر آبدانان