سه شنبه 1399/08/06 - 20:31 ilam-admin
مجمع جهادی استان برگزار شد

لبیک گروههای جهادی استان ایلام در پی فرمان مقام معظم رهبری

در پی فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر حضور جوانان در میدان نبرد در شرایط کنونی مجمع جهادی استان برگزار گردید.

به گزارش سازمان بسیج سازندگی استان ایلام؛بعد از فرمان مقام عظمای ولایت مبنی بر حضور جوانان مومن و متدین در شرایط کنونی ،جلسه مجمع جهادی استان با حضور نمایندگان گروههای جهادی و گروههای فعال ،اعضای شورای جهادی استان و مسئولین کارگروه های تخصصی در محل سازمان بسیج سازندگی برگزار گردید.

در این جلسه با تمرکز بر رهنمود ها و نکات ذکر شده توسط مقام معظم رهبری ،سازماندهی و چگونگی عملکرد گروههای جهادی با توجه به تجربیات ماههای اخیر در مقابله و پیشگیری از انتشار ویروس کرونا مورد بحث و بررسی قرار گرفت .

مجمع جهادی استان به نمایندگی از گروههای جهادی در لبیک به فرمان مقام معظم رهبری آمادگی خود را جهت حضور و خدمات رسانی در تمامی زمینه های مورد نیاز در استان ،اعلام نمودند.

مجمعمجمع 1مجمع2