چهارشنبه 1399/09/12 - 08:13 ilam-admin
سازمان بسیج سازندگی ایلام برگزار کرد

جلسه هماهنگی همکاری بسیج سازندگی بابنیاد علوی

به همت سازمان بسیج سازندگی استان ایلام جلسه هماهنگی بین بنیاد علوی و گروههای جهادی با حضور برادر غلامزاده مسئول حمایت از حرکت های جهادی بنیاد علوی کشور و نمایندگان بنیاد استان،سرگروههای جهادی فعال در محرومیت زدایی و دبیر مجمع جهادی استان در محل بسیج سازندگی استان ایلام برگزار گردید.در این جلسه حضار درمورد چگونگی عملکرد و فعالیت های گروههای جهادی و حمایت بنیاد علوی از ایشان در زمینه محرومیت زدایی به بحث و تبادل نظر پرداختند.

بنیاد علوی

 

بنیاد

 

بن