# جهش تولید #اقتصادمقاومتی #اشتغالزایی#ایلام#سازندگی

از دفاع مقدس تا جبهه نبرد اقتصادی

به گزارش سازمان بسیج سازندگی، یکی از راه های هموار کردن شرایط مطلوب برای اقتصاد، ایجاد فرصت های شغلی مناسب است تا از طریق آن علاوه بر بکارگیری جوانان بتوان با استفاده از ظرفیت آنها تولید را جامه عمل پوشاند. در همین راستا یکی از تأکیدات مقام معظم رهبری توجه به بحث اقتصاد مقاومتی است، اقتصادی که به…