#دهه_کرامت#محفل_انس_با_قرآن#دره_شهر#ایلام#سال_۱۴۰۰