#تفاهم_نامه#شبکه_توسعه_اجتماعی_رسالت#بانک_رسالت#بانک_قرض_الحسنه_رسالت#بسیج_سازندگی#ایلام